Cercetare

Studiile de caz sunt analize de persoane, evenimente, locuri, perioade, proiecte, politici, instituții sau alte sisteme care sunt studiate holistic prin una sau mai multe metode. Cazul care face obiectul cercetării este o ipostază a unei clase de fenomene ce oferă cadrul analitic – un obiect – pe care studiul se desfășoară și care este clarificat si explicat prin intermediul cazului.
În planificarea urbană și arhitectură un studiu de caz este definit ca o strategie de cercetare, o anchetă empirică care investighează un fenomen în contextul său, în viața reală. Cercetarea studiului de caz poate însemna studii unice și multiple de caz , poate include probe cantitative, se bazează pe mai multe surse de date, și beneficiază de dezvoltarea prealabilă a nor propuneri teoretice.